Lệnh ngừng bắn mới tại Aleppo

Giao diện thử nghiệm VTVLive