TV& VIDEO

lệnh ngừng bắn tại Yemen

Đàm phán giải quyết nội chiến tại Yemen không đạt kết quả

Đàm phán giải quyết nội chiến tại Yemen không đạt kết quả

VTV.vn - Cuộc đàm phán kín giữa các phe phái đối lập của Yemen đã không đạt được một thỏa thuận nào.