TV& VIDEO

Leone

Nhà sản xuất phim Hollywood là điệp viên mật của Israel

Nhà sản xuất phim Hollywood là điệp viên mật của Israel

 Những câu chuyện về cuộc sống hai mặt của Arnon Milchan vốn đã được lưu truyền trong suốt nhiều năm tại kinh đô điện ảnh. Nhưng mãi đến bây giờ sự thật mới được sáng tỏ.