TV& VIDEO

lí giải

PTL Âm vang Điện Biên Phủ với những góc nhìn chân thực nhất

PTL Âm vang Điện Biên Phủ với những góc nhìn chân thực nhất

13 tập phim tài liệu Âm vang Điện Biên Phủ sẽ giúp khán giả hiểu hơn ý nghĩa, tầm vóc và ảnh hưởng trên các mặt chính trị, quân sự, ngoại giao, xã hội… của chiến thắng Điện Biên Phủ vĩ đại.