TV& VIDEO

Liberty Reserve

Các web trung gian LR ngừng hoạt động

Các web trung gian LR ngừng hoạt động

 Hôm nay (30/5), một loạt trang web thực hiện việc trung gian mua bán tiền LR tại Việt Nam đã ngừng giao dịch, chỉ một ngày sau khi hệ thống tiền ảo này bị Chính phủ Mỹ phong tỏa.