TV& VIDEO

Lịch chiếu phim

Thị trường chiếu và phân phối phim ở Việt Nam: Giấc mơ tỷ USD không còn xa?

Thị trường chiếu và phân phối phim ở Việt Nam: Giấc mơ tỷ USD không còn xa?

VTV.vn - Bùng nổ là từ mà nhiều chuyên gia đang mô tả về sự phát triển của thị trường chiếu và phân phối phim hiện nay tại Việt Nam.