Lịch phát sóng chương trình VTV

00:00
00:30
01:00
01:30
02:00
02:30
03:00
03:30
04:00
04:30
05:00
05:30
06:00
06:30
07:00
07:30
08:00
08:30
09:00
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30
19:00
19:30
20:00
20:30
21:00
21:30
22:00
22:30
23:00
23:30
00:00
 • 00:00Làng hài mở hộiTập 24
 • 02:00Kẻ thù giấu mặtTập 28
 • 03:00Tình ca Việt
 • 04:00Thử tài siêu nhíTập 24
 • 05:30Vợ tôi là số 1Tập 29
 • 06:00Làng hài mở hộiTập 25
 • 08:00Tình ca Việt
 • 09:00Thử tài siêu nhíTập 24
 • 10:30Giọt lệ bên sôngTập 31
 • 11:30Làng hài mở hộiTập 20
 • 13:30Kẻ thù giấu mặtTập 27
 • 14:30Thử tài siêu nhí
 • 16:00Tình ca Việt
 • 17:00Thần tài gõ cửa
 • 17:30Thử tài siêu nhíTập 24
 • 19:00Kẻ thù giấu mặtTập 29
 • 20:00Làng hài mở hộiTập 21
 • 22:00Giọt lệ bên sôngTập 33
 • 23:00Tinh ca Việt