TV& VIDEO

lịch phát sóng VTV

Phim Việt Sức nặng tình thâm: Những mối quan hệ phức tạp, những xung đột trong cuộc sống gia đình

Phim Việt Sức nặng tình thâm: Những mối quan hệ phức tạp, những xung đột trong cuộc sống gia đình

VTV.vn - Xoay quanh những thành viên nhà ông Lượm, bộ phim "Sức nặng tình thâm" đề cập đến những mối quan hệ phức tạp trong xã hội và những xung đột trong cuộc sống gia đình.