TV& VIDEO

Chương trình truyền hình chủ nhật ngày 21/07/2013 trên kênh VTVcab8.

-Chủ nhật, ngày 21/07/2013 00:00 GMT+7

Chương trình truyền hình chủ nhật ngày 21/07/2013 trên kênh VTVcab8.

6h00

Trổ tài cùng bé

Số 18

6h30

Nhảy cùng BiBi

Số 16

7h00

Phim hoạt hình

Trường học lướt ván - Tập 4

7h30

Phim hoạt hình

Thần bếp Tiểu Phúc Quý - Tập 111

8h00

Phim hoạt hình

12 con giáp phiêu bạt giang hồ - Tập 24

8h30

Phim hoạt hình

Tiểu thanh thiên - Tập 25

9h00

Phim hoạt hình

Thế giới quanh em - Tập 2

9h30

Phim hoạt hình

Winx - Tập 30

10h00

Phim hoạt hình

Trường học lướt ván - Tập 5

10h30

Phim hoạt hình

12 con giáp phiêu bạt giang hồ - Tập 25

11h00

Thế giới tri thức

Số 114

11h30

Phim hoạt hình

Biệt đội thép - Tập 15

12h00

Phim hoạt hình

Thần bếp Tiểu Phúc Quý - Tập 112

12h30

Phim hoạt hình

Biệt đội trinh thám - Tập 46

13h00

Phim hoạt hình

Trường học lướt ván - Tập 6

13h30

Phim hoạt hình

Tiểu thanh thiên - Tập 26

14h00

Phim hoạt hình

12 con giáp phiêu bạt giang hồ - Tập 26

14h30

Phim hoạt hình

Biệt đội thép - Tập 16

15h00

Trổ tài cùng bé

Số 18

15h30

Nhảy cùng BiBi

Số 16

16h00

Phim hoạt hình

Biệt đội trinh thám - Tập 47

16h30

Phim hoạt hình

Tiểu thanh thiên - Tập 27

17h00

Phim hoạt hình

12 con giáp phiêu bạt giang hồ - Tập 26

17h30

Phim hoạt hình

Biệt đội thép - Tập 17

18h00

Chính là tôi

Số 5

18h30

Nhảy cùng BiBi

Số 16

18h40

Phim hoạt hình

Winx - Tập 32

19h00

Phim hoạt hình

Trường học lướt ván - Tập 8

19h30

Phim hoạt hình

Tiểu thanh thiên - Tập 28

20h00

Phim hoạt hình

Thần bếp Tiểu Phúc Quý - Tập 113

20h30

Phim hoạt hình

Biệt đội trinh thám - Tập 48

21h00

Trổ tài cùng bé

Số 18

21h30

Nhảy cùng BiBi

Số 16

22h00

Phim hoạt hình

Trường học lướt ván - Tập 4

22h30

Phim hoạt hình

Thần bếp Tiểu Phúc Quý - Tập 111

23h00

Phim hoạt hình

12 con giáp phiêu bạt giang hồ - Tập 24

23h30

Phim hoạt hình

Tiểu thanh thiên - Tập 25

Cùng chuyên mục

TIN MỚI