TV& VIDEO

lịch sử Ấn Độ

Khám phá bí ẩn sông Hằng, Ấn Độ

Khám phá bí ẩn sông Hằng, Ấn Độ

VTV.vn - Sông Hằng nằm ở thành phố cổ Varanasi, là dòng sông nổi tiếng nhất của Ấn Độ có ảnh hưởng sâu sắc đối với lịch sử văn minh Ấn Độ suốt hơn 5.000 năm qua.