TV& VIDEO

lịch sử dân tộc

Tổng Bí thư dự ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

Tổng Bí thư dự ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

VTV.vn - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến dự và chung vui ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại làng văn hóa Thượng Điền, Hải Phòng.