TV& VIDEO

lịch sử dân tộc

Huế - Bài ca Xuân Mậu Thân 1968

Huế - Bài ca Xuân Mậu Thân 1968

VTV.vn - Chiến trường Trị Thiên Huế nói chung và thành phố Huế nói riêng đã làm chủ trận địa trong 26 ngày đêm, mở ra một bước ngoặt chiến lược, viết nên bản hùng ca Mùa Xuân 1968.