TV& VIDEO

Lịch sử quan hệ đối ngoại Việt Nam

Sách hay: “Lịch sử quan hệ đối ngoại Việt Nam 1940-2010”

Sách hay: “Lịch sử quan hệ đối ngoại Việt Nam 1940-2010”

VTV.vn - Cuốn sách “Lịch sử quan hệ đối ngoại Việt Nam 1940-2010” của GS.NGND Vũ Dương Ninh là một bức tranh toàn cảnh về 70 năm quan hệ đối ngoại của Việt Nam.