TV& VIDEO

Lịch sử thế giới

Những kỳ vọng và thách thức với tân Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc

Những kỳ vọng và thách thức với tân Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc

VTV.vn - Nhiều nhiệm vụ khó khăn và kỳ vọng đang được đặt lên vai tân Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc.