TV& VIDEO

liền anh liền chị

Nghiêm cấm liền anh, liền chị nhận tiền ở Hội Lim

Nghiêm cấm liền anh, liền chị nhận tiền ở Hội Lim

BTC Lễ hội Lim năm Ất Mùi đã chính thức chỉ đạo nghiêm cấm các liền anh, liền chị nhận tiền khi biểu diễn dưới mọi hình thức.