Liên bang Myanmar

Việt Nam - Myanmar xác lập quan hệ đối tác hợp tác toàn diện

Việt Nam - Myanmar xác lập quan hệ đối tác hợp tác toàn diện

VTV.vn - Chuyến thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Liên bang Myanmar của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là dấu mốc lịch sử quan trọng và mở ra chương mới trong quan hệ hai nước.