TV& VIDEO

liên doanh liên kết

Thủ tướng chỉ đạo khắc phục bất cập về đầu tư BOT và BT

Thủ tướng chỉ đạo khắc phục bất cập về đầu tư BOT và BT

VTV.vn - Thủ tướng Chính phủ yêu cầu phải hoàn thiện chính sách, pháp luật, bảo đảm phát huy hiệu quả việc đầu tư, khai thác các công trình giao thông theo hình thức BOT, BT.