TV& VIDEO

liên hiệp phụ nữ

Hội nghị biểu dương phụ nữ các dân tộc làm kinh tế giỏi vùng Tây Bắc

Hội nghị biểu dương phụ nữ các dân tộc làm kinh tế giỏi vùng Tây Bắc

VTV.vn - "Hội nghị biểu dương phụ nữ các dân tộc làm kinh tế giỏi vùng Tây Bắc" đã được diễn ra tại Nghệ An.