TV& VIDEO

Liên hoan dân ca Việt Nam 2015

12 đoàn tham gia Liên hoan dân ca Việt Nam khu vực Nam bộ

12 đoàn tham gia Liên hoan dân ca Việt Nam khu vực Nam bộ

VTV.vn - Liên hoan Dân ca Việt Nam lần thứ 6 khu vực Nam bộ vừa kết thúc tối 9/5 tại Đồng Tháp.