TV& VIDEO

liên hoan nghệ thuật

9X Hà Thành xuất sắc giành giải Vàng tại Liên hoan nghệ thuật châu Á - Thái Bình Dương

9X Hà Thành xuất sắc giành giải Vàng tại Liên hoan nghệ thuật châu Á - Thái Bình Dương

VTV.vn - Nguyễn Thế Việt, đại diện của Việt Nam đã xuất sắc giành giải Vàng tại Liên hoan nghệ thuật châu Á - Thái Bình Dương.