TV& VIDEO

Liên hoan truyền hình toàn quốc lần thứ 35

Liên hoan truyền hình toàn quốc lần thứ 35 thành công tốt đẹp

Liên hoan truyền hình toàn quốc lần thứ 35 thành công tốt đẹp

VTV.vn - Liên hoan truyền hình toàn quốc lần đầu tiên được tổ chức tại tỉnh Quảng Bình, đã thành công tốt đẹp với nhiều điểm mới trong cách thức tổ chức.