TV& VIDEO

liên kết 4 nhà

Tăng cường mối liên kết 4 nhà trong nông nghiệp

Tăng cường mối liên kết 4 nhà trong nông nghiệp

VTV.vn - Đó là một trong những giải pháp quan trọng để nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm nông nghiệp Việt Nam.

 • Liên kết 4 nhà - Mô hình điểm cho cánh đồng mẫu lớn

  Liên kết 4 nhà - Mô hình điểm cho cánh đồng mẫu lớn

  Trong nước15/12/2013 04:30 PM

   Một vùng, một giống, một thời gian là mô hình sản xuất lúa đang được nông dân xã Nghị Đức, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận ứng dụng triển khai. Qua 2 năm thực hiện, mô hình đã đem lại nhiều kết quả, mở ra một hình thức tổ chức sản xuất mới trong xây dựng nông thôn mới.

 • Liên kết 4 nhà để phát triển lúa gạo bền vững

  Liên kết 4 nhà để phát triển lúa gạo bền vững

  Trong nước11/04/2011 12:00 PM

  Sự liên kết chặt chẽ giữa 4 nhà là nhà nước, nhà khoa học, nhà nông và DN không chỉ giúp Bình Địnhh chủ động được nguồn giống mà còn giúp người nông dân nâng cao đời sống kinh tế.