TV& VIDEO

liên lạc

Facebook Safety Check: Hãy để người thân biết bạn an toàn

Facebook Safety Check: Hãy để người thân biết bạn an toàn

Facebook vừa giới thiệu tính năng mới hỗ trợ người dùng gặp nạn ở khu vực thiên tai mang tên Safety Check.