TV& VIDEO

Liên minh kinh tế

DN xuất khẩu cá tra hưởng lợi lớn từ FTA Việt Nam - EAEU

DN xuất khẩu cá tra hưởng lợi lớn từ FTA Việt Nam - EAEU

VTV.vn - Sản phẩm cá tra xuất khẩu vào Nga, cũng như các nước thành viên, sẽ được hưởng lợi rất lớn từ Hiệp định FTA Việt Nam - EAEU.