TV& VIDEO

Liên minh Thái Bình Dương

Việt Nam ủng hộ tăng cường phối hợp giữa APEC và Liên minh Thái Bình Dương

Việt Nam ủng hộ tăng cường phối hợp giữa APEC và Liên minh Thái Bình Dương

VTV.vn - Chiều nay (18/11), Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tham dự Đối thoại không chính thức lần đầu tiên của các nhà lãnh đạo APEC với Liên minh Thái Bình Dương.