TV& VIDEO

liên tưởng

Mash Storia - "Anh em bất đắc dĩ" của Lambretta LN 125

Mash Storia - "Anh em bất đắc dĩ" của Lambretta LN 125

 Được sản xuất tại Trung Quốc, thiết kế bởi người Pháp, nhưng Mash Storia lại khiến người ta ngộ nhận là "anh em" với Lambretta LN 125.