TV& VIDEO

liên vận

Từ 10/3: Cấp giấy phép liên vận Campuchia - Lào - Việt Nam

Từ 10/3: Cấp giấy phép liên vận Campuchia - Lào - Việt Nam

Từ 10/3 tới đây, Tổng cục Đường bộ Việt Nam sẽ cấp giấy phép liên vận tuyến Campuchia - Lào – Việt Nam.