TV& VIDEO

liều lượng

Hen phế quản liệu có di truyền?

Hen phế quản liệu có di truyền?

Nếu bố mẹ bị hen phế quản hoặc có cơ địa dị ứng thì tỷ lệ di truyền sang con có thể từ 40-50%.