TV& VIDEO

liệu pháp tâm lý

Gương cười - Liệu pháp tâm lý cho bệnh nhân ung thư

Gương cười - Liệu pháp tâm lý cho bệnh nhân ung thư

VTV.vn - Liệu pháp gương cười nhằm giúp các bệnh nhân ung thư giảm căng thẳng và có tâm lý thoải mái hơn trong cuộc chiến với căn bệnh quái ác.