TV& VIDEO

Life Of Pi

Đạo diễn Lý An sẽ được tôn vinh tại Britannia Awards 2016

Đạo diễn Lý An sẽ được tôn vinh tại Britannia Awards 2016

VTV.vn - Theo thông tin được đưa bởi The Hollywood Reporter, đạo diễn Lý An sẽ được nhận giải thưởng John Schlesinger Britannia Award của Britannia Awards 2016.