Linh Chi

Biển đông du kí giải mã chứng tích mối duyên nơi tiên cảnh - Động Từ thức

Biển đông du kí giải mã chứng tích mối duyên nơi tiên cảnh - Động Từ thức

VTV.Vn - Thúc Lĩnh và Linh Chi – hai nhân vật của “Biển đông du kí” tuần này sẽ giúp bạn giải mã sự tích này!