TV& VIDEO

lính đảo

Người lính chia sẻ không khí Tết với gia đình bằng công nghệ “thực tế ảo”

Người lính chia sẻ không khí Tết với gia đình bằng công nghệ “thực tế ảo”

VTV.vn - Với công nghệ thực tế ảo Gear VR, giờ đây người lính ở đảo xa nhà đã có thể chia sẻ không khí Tết với gia đình và người thân.