TV& VIDEO

lính mới

21h, VTV6: Sẵn sàng cho Cầu vồng lĩnh vực diễn viên số 3 chặng 1

21h, VTV6: Sẵn sàng cho Cầu vồng lĩnh vực diễn viên số 3 chặng 1

 Với sự giúp đỡ của NSUT Kim Oanh, đạo diễn Thế Anh, nhóm thí sinh thứ 2 đã sẵn sàng cho thử thách quay phim sitcom tại hiện trường.