TV& VIDEO

lính NATO

Lớp dạy nghề cho trẻ em của những người lính NATO

Lớp dạy nghề cho trẻ em của những người lính NATO

VTV.vn - Với việc đào tạo nghề cho các em, những người lính NATO tin rằng tương lai của thế hệ trẻ Afghanistan sẽ ổn định hơn.