TV& VIDEO

Liveshow 6

Cặp đôi hoàn hảo - Liveshow 6: Những hoán đổi bất ngờ

Cặp đôi hoàn hảo - Liveshow 6: Những hoán đổi bất ngờ

Với chủ đề Hoán đổi cặp đôi, Liveshow 6 "Cặp đôi hoàn hảo" hứa hẹn sẽ đem tới nhiều bất ngờ khi các thí sinh được thay đổi vị trí cho nhau.