TV& VIDEO

lo buồn

Đối phó với hiện tượng nghẹn ở người cao tuổi

Đối phó với hiện tượng nghẹn ở người cao tuổi

 Hiện tượng nghẹn khi ăn có thể xảy ra ở bất kỳ độ tuổi nào, nhưng thường thấy nhiều nhất ở người cao tuổi.