TV& VIDEO

lô cốt tại TP.HCM

TP.HCM: Nâng đường, lập lô cốt gây khó khăn cho người dân

TP.HCM: Nâng đường, lập lô cốt gây khó khăn cho người dân

VTV.vn - Trên nhiều tuyến phố ở TP.HCM, các công trình nâng đường, lập lô cốt đã gây nhiều khó khăn cho việc lưu thông, kinh doanh của người dân sở tại.