TV& VIDEO

lo liệu

Thủy Tiên: "Yêu Công Vinh, tôi ghen dữ lắm!"

Thủy Tiên: "Yêu Công Vinh, tôi ghen dữ lắm!"

"Nhưng tôi ghen theo kiểu mạnh mẽ, tích cực chứ không quá bị lụy và phá tan tành mọi thứ”, Thủy Tiên nói.