TV& VIDEO

lò mổ chó

Lò giết mổ chó mất vệ sinh kinh hãi đến mức nào?

Lò giết mổ chó mất vệ sinh kinh hãi đến mức nào?

VTV.vn - Nếu không tận mắt chứng kiến khó có ai có thể tưởng tượng, lò giết mổ chó mất vệ sinh kinh hãi đến mức độ nào.