TV& VIDEO

Lò mổ gia súc

Lò mổ gia súc ô nhiễm "tra tấn" người dân Khánh Hòa

Lò mổ gia súc ô nhiễm "tra tấn" người dân Khánh Hòa

VTV.vn - Theo thống kê, hiện có không dưới 30 lò mổ gia súc, gia cầm nằm ngay trong khu dân cư tại TP.Nha Trang, Khánh Hòa.