TV& VIDEO

lỗ thông

Lần đầu Việt Nam mổ nội soi tim hở thành công

Lần đầu Việt Nam mổ nội soi tim hở thành công

Lần đầu tiên tại Việt Nam – Trung tâm tim mạch, bệnh viện E đã thực hiện thành công kỹ thuật mổ nội soi vá thông liên nhĩ cho 3 bệnh nhân.