TV& VIDEO

lộ trình chi tiết

Thỏa thuận tại Hội nghị COP21 -  Cuộc cách mạng về biến đổi khí hậu

Thỏa thuận tại Hội nghị COP21 - Cuộc cách mạng về biến đổi khí hậu

VTV.vn - Sau khi thỏa thuận toàn cầu về ứng phó với biến đổi khí hậu được thông qua, các nhà lãnh đạo thế giới, tổ chức phi Chính phủ ngay lập tức đã hoan nghênh thỏa thuận này.