Loại bỏ điều kiện kinh doanh

Giao diện thử nghiệm VTVLive