TV& VIDEO

Loại bỏ điều kiện kinh doanh

Còn hơn 5.700 điều kiện kinh doanh cản trở doanh nghiệp

Còn hơn 5.700 điều kiện kinh doanh cản trở doanh nghiệp

VTV.vn - Hiện còn nhiều khó khăn, rào cản trong thực tế triển khai rà soát điều kiện kinh doanh và ban hành giấy phép con cho doanh nghiệp.