loại bỏ xết xước trên smartphone

Giao diện thử nghiệm VTVLive