TV& VIDEO

loại hình doanh nghiệp

Bộ, ngành phải tích cực giải đáp kiến nghị của DN

Bộ, ngành phải tích cực giải đáp kiến nghị của DN

VTV.vn - Các Bộ, ngành cần chuẩn bị tốt các báo cáo, nội dung thảo luận phục vụ Hội nghị lần thứ 2 của Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp.