TV& VIDEO

loại hình

Những dãy nhà trọ cho thuê sẽ trở thành... nhà ở xã hội

Những dãy nhà trọ cho thuê sẽ trở thành... nhà ở xã hội

Thời gian tới, sẽ có một loại hình nhà ở xã hội “mới mà không mới” - đó là những dãy nhà ở mà người dân xây dựng để cho thuê.