TV& VIDEO

loài sứa

Mỹ thiết kế robot bay mô phỏng loài sứa

Mỹ thiết kế robot bay mô phỏng loài sứa

 Một nhóm chuyên gia người Mỹ đã thiết kế những thiết bị bay tự động thế hệ mới - một loại robot bay mô phỏng cách di chuyển của loài sứa.