TV& VIDEO

loài thú quý hiếm

Bò rừng Bison trở thành biểu tượng của Mỹ

Bò rừng Bison trở thành biểu tượng của Mỹ

VTV.vn - Nghị viện Mỹ vừa thông qua đạo luật quốc gia về bò Bison với việc quyết định loài thú này là biểu tượng lịch sử của Liên bang hợp chủng quốc Hoa Kỳ.