TV& VIDEO

loạn dưỡng

Lưu ý chăm sóc trẻ bị loạn dưỡng cơ Duchenne

Lưu ý chăm sóc trẻ bị loạn dưỡng cơ Duchenne

Loạn dưỡng cơ Duchenne là bệnh thần kinh cơ di truyền phổ biến nhất ở Việt Nam và thế giới. Để chăm sóc người bệnh loạn dưỡng cơ cần rất nhiều kiến thức và kỹ năng, đặc biệt là đối với trẻ em.