loạn dưỡng

Lưu ý chăm sóc trẻ bị loạn dưỡng cơ Duchenne

Lưu ý chăm sóc trẻ bị loạn dưỡng cơ Duchenne

Loạn dưỡng cơ Duchenne là bệnh thần kinh cơ di truyền phổ biến nhất ở Việt Nam và thế giới. Để chăm sóc người bệnh loạn dưỡng cơ cần rất nhiều kiến thức và kỹ năng, đặc biệt là đối với trẻ em.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive