TV& VIDEO

loạn nhịp

Tỷ lệ rối loạn nhịp tim ngày càng gia tăng tại Việt Nam

Tỷ lệ rối loạn nhịp tim ngày càng gia tăng tại Việt Nam

Trong 2 ngày 26 - 27/10 tại Đà Nẵng, Hội nghị điện sinh lý học tim và tạo nhịp tim toàn quốc lần thứ II đã được diễn ra. Theo hội nghị, ở Việt Nam tỷ lệ rối loạn nhịp tim ngày càng gia tăng.