TV& VIDEO

loay hoay

Thí sinh "Người giấu mặt" tự nhân bản chính mình

Thí sinh "Người giấu mặt" tự nhân bản chính mình

  Ở tập 14, trong nhiệm vụ oái oăm mang tên “Phiên bản khác”, các thành viên trong ngôi nhà chung của Người giấu mặt đã có khoảng thời sáng tạo rất vui vẻ cùng “người bạn” mới… một chiếc máy photocopy.